Miten pihanrakennusprojekti etenee?

Mistä pihanrakennusprojekti Viherviisikon kanssa starttaa, entä mihin se päättyy – ja mitä projektin jälkeen tapahtuu? Tässä blogissa avaamme pihanrakennusprojektin vaiheet ensimmäisestä yhteydenotosta valmiiseen, kauniiseen pihaan asti!

1. Pihanrakennusprojekti käynnistyy tarjouspyynnöstä

Pihanrakennusprojekti Viherviisikon kanssa starttaa tarjouspyynnöllä, jonka tilaaja, kuten isännöitsijä tai taloyhtiön edustaja, voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Yksityispihoja toteutamme vain poikkeustapauksissa.

Pienemmissä pihanrakentamisen projekteissa riittää, että tarjouspyyntö sisältää asiakkaan toiveet pihaan kaivatuista muutoksista, oli kyseessä sitten oleskelualueiden tai istutusten uusiminen. Isommissa projekteissa, joissa mukana on useita elementtejä viherrakentamisesta kivetyksiin ja suuriin istutusalueisiin, tilaajalla kannattaa olla – ja usein onkin – jo valmis, teetetty pihasuunnitelma, joka toimii pohjana tarjouspyynnöille.

Pihasuunnitelman ohella myös budjetti on hyvä olla tiedossa alusta alkaen – kuten se taloyhtiöillä ja yrityksillä usein onkin. Viherrakentamisen kustannukset saattavat kuitenkin välillä yllättää, sillä tilaajat eivät osaa aina ennakoida esimerkiksi työssä vaadittujen koneiden kustannuksia. Mikäli budjetti ei veny kaiken toivotun toteuttamiseen, autamme me Viherviisikolla sumplimaan, miten suunnitelmaa voidaan karsia tai muuttaa niin, että se mahtuu budjettiin.

2. Tarjouspyyntöä seuraa pihakäynti

Tarjouspyyntöä seuraa lähes poikkeuksetta pihakäynti. Pihakäynnillä Viherviisikon tekijät – useimmiten työnjohtaja, viherrakennustiimin vetäjä tai pihanhoitaja – käyvät katsastamassa kohteen.

Pihakäynnillä viherviisikkolaiset katsovat pihan läpi ja kuvaavat sen tarkasti, keskustelevat tilaajan kanssa toivotuista muutoksista ja tekevät tarpeen vaatiessa mittauksia. Lisäksi pihakäynnillä suunnitellaan pihanrakennusprojektin käytännön järjestelyjä: selvitetään esimerkiksi, ovatko kulkureitit tarpeeksi suuria kuorma-autolle, mahtuuko alueelle jätelava ja tarvitseeko katualueita käyttää koneiden pysäköimiseen, mikä vaatii erityisiä lupajärjestelyjä. Näillä käytännön yksityiskohdilla on vaikutusta projektin kustannuksiin. Pihakäynnillä kaikki mahdollinen yritetään siis selvittää ennakkoon.

Jos kohteeseen halutaan reippaasti muutoksia, on hyvä, että pihakäynnillä on läsnä myös tilaajan edustaja. Maltillisemmissa pihanrakentamistöissä viherviisikkolaiset saattavat käydä katsomassa kohdetta omatoimisesti ilman tilaajaa. Kaikista pienimmät viherrakentamisen projektit voidaan toisinaan saada alkuun jo asiakkaalta saatavien valokuvien perusteella, ilman pihakäyntiä.

Kuorma-auto pihalla viherrakennustöissä
Pihanrakennusprojektissa tarvitaan kuorma-autoa ja muita suuria koneita

3. Pihasuunnitelman on hyvä olla valmiina ennen tarjousta

Me Viherviisikolla emme tee varsinaista pihasuunnittelua mittavine 3D-mallinnoksineen. Jos tiedossa on, että pihaan tarvitaan laaja pihasuunnitelma eikä sellaista vielä ole, voimme ottaa yhteistyökumppanin – pihasuunnittelijan – mukaan pihakäynnille.

Pienemmän muutosprojektin tarpeisiin voimme kuitenkin tehdä kevyen pihasuunnitelman, jossa asiakkaan toiveet ja Viherviisikon näkemys luonnostellaan paperille käsin. Pihakäynnin yhteydessä voimme myös tehdä pieniä viilauksia valmiisiin suunnitelmiin, jos tilanne sitä edellyttää.

4. Viherviisikko laatii tarjouksen asiakkaalle

Viherviisikon pihanrakennusprojektin tarjous syntyy pääsääntöisesti pihakäynnin perusteella. Tarjoukseen erittelemme kaiken pihanrakennusprojektiin kuuluvan: esimerkiksi kasvit lajeineen, määrineen ja yksikköhintoineen, tarvittavat koneet hintoineen ja paikallaoloaikoineen sekä työtunnit tai arvioidun työmäärän ja työsuoritteen hinnan. Tarjouksen yhteydessä asiakas saa tietoonsa myös mahdollisen toteuttamisaikataulun. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, alkaa seuraavaksi itse rakennustyö.

5. Pihanrakennustyö

Työurakan ensimmäisenä päivänä tiimit, koneet ja materiaalit lähtevät kohteeseen. Ennen töiden starttia pidetään aina aloituskokous, isommassa kohteessa se on saatettu pitää tilaajan edustajien kanssa jo ennakkoon. Itse työn kulku on kuitenkin suunniteltu jo valmiiksi ammattilaisten toimesta.

”Kaikki mietitään etukäteen: milloin esimerkiksi mullat, kivituhkat ja koneet kannattaa viedä kohteeseen. Järjestys riippuu aina kohteesta. Kapealla tontilla istutukset voidaan tehdä ennen nurmikkoa, jotta juuri asennetun nurmikon päällä ei tarvitse heti liikkua. Toimiva logistiikka on tärkeää, jotta projekti sujuu tehokkaasti ja ilman vaurioita”, Viherviisikon työnjohtaja Jarmo Kuosmanen sanoo.

Myös talon asukkaiden kulkemiseen tai esimerkiksi parkkipaikkojen käyttöön vaikuttavista asioista tiedotetaan hyvissä ajoin. Jos muutoksia työhön tai aikatauluun tulee, niistä kerrotaan aina tilaajalle viipymättä. Muutoin pihanrakennusprojektin työosuus ei vaadi aktiivisuutta tilaajalta, mutta usein tilaajan edustajat seuraavat tapahtumia mielenkiinnolla.

Pihanrakennustyön kesto voi olla mitä tahansa parista päivästä useisiin viikkoihin. Aikataulu arvioidaan aina kohteen mukaan. Karkeasti arvioituna esimerkiksi pienen rivitaloyhtiön pihat kivituhkineen ja käytävineen sekä nurmikoineen ja istutuksineen voivat viedä mitä tahansa 4–7 viikkoon.

Kaksi vihertyöntekijää hoitaa kukkia pihalla
Muista myös pihan ylläpito!

6. Pihanrakennusprojektin jälkeen: pihan ylläpito ja hoito

Kun piha on valmis, pidetään tilaajan kanssa vastaanottotarkastus. Siinä tilaaja hyväksyy työn – tai hyväksyy sen korjausten kera – ja työ todetaan luovutetuksi ja takuuaika alkaneeksi. Takuuaika kestää kaksi vuotta, ja siihen kuuluu esimerkiksi kuolleiden taimien korjaus istutuksissa – olettaen, että istutuksia on hoidettu oikein. Mekaaniset vahingot ja normaali kuluminen eivät kuulu takuun piiriin.

Viherviisikko voi ohjeistaa pihan ylläpidossa, ja hoito-ohjeet annetaankin yleensä niin puiden kasteluun kuin mahdollisten erityistä huomiota vaativien istutusten hoitoon. Kastelun jatkuminen on yksi tärkeimmistä asioista istutuksen jälkeen. Pihan takuuajan hoidon voi myös tilata Viherviisikolta: näin on ainakin varmaa, että pihaa hoidetaan oikein ja että takuu pysyy voimassa.

Kaipaatko tekijää ulkotilojen viherrakentamiseen tai pihan ylläpitoon? Ota yhteyttä milloin vain, me autamme mielellämme!

Aiheesta lisää

Aiheeseen sopivat työnäytteet