Laatujärjestelmä

Toimimme VILA -laatujärjestelmän perusteella.
Olemme kehittäneet järjestelmän yhteistyössä Viherympäristöliiton sekä RAKLI:n kanssa, ja se on ollut käytössämme vuodesta 2003 alkaen.

Laatujärjestelmän tavoitteet ja toimintaperiaatteet niiden saavuttamiseksi

Tyytyväinen asiakas
saadaan:
 • erittäin hyvällä työn ja tuotteiden laadulla
 • kohteliaalla ja asiakasmyönteisellä palvelulla
 • tehokkaalla laadunvalvonnalla
 • ripeällä työskentelyllä
 • kohtuullisella hintatasolla
 • luomalla hyvät edellytykset pitkäaikaisille asiakassuhteille
Sitoutunut ja tyytyväinen henkilökunta saadaan:
 • jatkuvalla kovatasoisella koulutuksella
 • työturvallisuudesta huolehtimisella
 • kannustavalla palkka- ja bonusjärjestelmällä
 • pitkälle kehitetyllä työpaikkademokratialla
Jatkuvasti kehittyvä liiketoiminta toteutetaan:
 • nykyaikaisilla työvälineillä ja -kalustolla
 • tarkalla taloudenpidolla
 • olemalla aktiivisesti mukana viheralan kehittämisessä
 • hyvällä yhteiskuntavelvoitteiden hoidolla